back to index  

medi@com


O nama


Savremeno organizovan servis klijenata

Od svog osnivanja 2002. godine preduzeće Media.com d.o.o. je profilisano kao agencija za marketing i konsalting koja klijentima pruža usluge po principu ključ u ruke. Aktivnosti preduzeća zbog funkcionalnosti i efikasnosti podeljene su na sektore:
• Planiranja, organizacije i koordinacije kampanja,
• Grafičke produkcije,
• Video i foto produkcije,
• Media buying
• Konsalting

Granice


Partnerski odnosi kao i stalni razvoj i ulaganja u savremena tehnička i tehnološka rešenja rezultirali su time da Media.com može da odgovori svim zahtevima klijenata. Granice su samo željama i voljom za realizacijom najsloženijih zadataka, a to je nešto što nikada ne nedostaje.


Tehnologije

Primenom najsavremenijih tehnologija u svim sektorima, od savremene opreme, razvoja komunikacionih alata, kao i profesionalnim radom, obezbeđuje se maksimalan kvalitet svih proizvoda i usluga kao i brzina reakcije koja je danas ključ uspeha na sve dinamičnijem tržištu.
ı Profil ı Portfolio ı Tim ı Kontakt ı Transfer Folder ı Identifikacija ı

Copyright © Media.com, Belgrade 2016.
All rights reserved.