back to index

medi@com


Grafička produkcija

Katalozi / Lifleti / Promotivni materijali / Kampanje
Visoko osposobljen tim dizajnera, vrhunski produkcioni materijal, foto studio i ogromna baza fotografija kao i standardizovan workflow te usaglašeni standardi sa štamparijama za rezultat imaju mogućnost proizvodnje kataloga različitih formata i obima u zaista kratkom vremenskom intervalu uz beskompromisne zahteve po pitanju kvaliteta izrade.

Katalozi / Brošure /

Ambalaža
Jedna od osnovnih aktivnosti preduzeća Media.com je grafička produkcija, u okviru koje značajno mesto zauzima dizajn i proizvodnja raznog promotivnog materijala. Pod dizajnom se podrazumeva ne samo štampani materijal već i dizajn produkcije i svih ostalih aktivnosti. Time se postiže prepoznatljiva tržišna komunikacija i ujednačen nastup prema ciljnoj grupi. promotivni materijali, štampa velikih formata ali i ambalaža, kutije, etikete, vrećice samo su neko od proizvoda. Izuzetno mnogo iskustva u rešavanju kompleksnih pakovanja uz upotrebu raznih tehnologija i saradnja sa referentnim štamparijama, zbirna pakovanja, booklet etikete odnosno etikete informativnog sadržaja različitog formata i namene, standardni su asortiman Media.com-a koji se proizvodi po najstrožijim standardima i vrhunskoj tehnologiji.

Etikete /
ı Profil ı Portfolio ı Tim ı Kontakt ı Transfer Folder ı Administrativni podaci ı

Copyright © mediacom, Belgrade 2016.
All rights reserved.