back to index  

medi@com


Kampanje

Kao Full service agencija, ili ono što možda preciznije određuje način rada, agencija za itegralni marketing, Media.com d.o.o. ima kapacitet da postupa i radi u svim aspektima procesa oglašavanja. Ovo obično podrazumeva strateško planiranje, creativni rad, produkciju, istraživanja, kao i interaktivno delovanje svih marketinških servisa.


Ono što preporučuje Media.com d.o.o. je to što u poslovanju nema potrebu za angažovanjem podizvođača, rentiranjem opreme, koprodukcione  odnose. Sopstveni potencijalima i opremom Media.com d.o.o. je u mogućnosti da realizuje i najsloženije projekte.


Svaki projekta podrazumeva pravilnu analizu, planiranje, pozicioniranje, dizajn i produkcioni dizajn, testiranje u predefinisanim fokus grupama te izradu strategija tržišnih komunikacija. Kreativni koncepti ili marketinški inženjering, razvoj koncepata, segmentacija ciljnih grupa sastavni su deo svake kampanje.
Produkcioni radovi, od štampe, elektronskih i štamanih medija, rad na društvenim mrežama, internet prezentacije, upotrebom predhodnih koncepata ostajuj samo pitanje želje da se bend pokaže u pravom svetlu.
I nakon svega analiza uraženog kao sastavni deo svakog procesa uj tržišnim komunikacijama. Moramo znati šta smo uradili i šta smo postigli.ı Profil ı Portfolio ı Tim ı Kontakt ı Transfer Folder ı Identifikacija ı

Copyright © mediacom, Belgrade 2016.
All rights reserved.