back to index  

medi@com


Portfolio
Od svog osnivanja Media.com d.o.o. je imala privilegiju da realizuje zaista impozantan broj referentnih projekata za svoje klijente. Integrisane marketing kampanje za naše klijente podrazumevale su mogućnosti delovanja u svim aspektima marketing procesa. Projekti poput programa ambalaže, uvođenje i pozicioniranja brendova i proizvoda, omogućili su sticanje ogromnog iskustva kako u planiranju projekata tako i u njihovoj realizaciji.

Značajno mesto u portfoliu Media.com-a zauzima i razvoj komunikacionih alata za potrebe neših klijenata. Slobodno se može reći da je rezultat rada Media.com-a i njegovih klijenata promenjena slika tržišnih komunikacija u oblasti delovanja preduzeća Media.com d.o.o.

Posebno mesto zauzima saradnja sa drugim marketinškim agencijama koje su u Media.com-u pronašle pouzdanog i kompetentnog partnera sposobnog za sve vrste projekata. Rezultat takve saradnje su značajni i nagrađivani projekti kako na nacionalnoj tako i na internacionalnoj pozornici.

Prilikom odabira agencije razmatra se nekoliko faktora, ali jedan od najvažnijih pluseva je na našoj strani - Media.com je kompletna marketinška agencija za organizaciju i sprovođenje sveobuhvatnih kampanja. Odabirom agencije kao što je Media.com, sve što je klijentu potrebno je na jednom mestu.

 


ı Profil ı Portfolio ı Tim ı Kontakt ı Transfer Folder ı Identifikacija ı

Copyright © mediacom, Belgrade 2016.
All rights reserved.