back to index

medi@com


Video produkcija

Atraktivnost televizijskog programa ali i video preentacija za komunikaciju sa ciljnim grupama u značajnoj meri obeležava savremene kampanje. Širok zahvat u ciljnim grupama, velika pristupačnost ali i navike ciljne grupe da značajno vreme provode ispred malih ekrana a sa druge strane mogućnosti za prijemčiv vizuelni prikaz željenog sadržaja izdvaja ovu kategoriju komunikacije. Da bi se ove komunikkacije odvijale na zadovoljavajućem nivou one moraju da budu tehniči realizovane do perfekcije.

Media.com d.o.o. je tehnološki ne samo u korak sa vremenom već delom ide i ispred nejga. Implementacija 4k i 5K tehnologije ne samo na produkcionom nivouj već i na nivou post produkcije, omogućava realizaciju složenih projekata u najkraćem mogućem roku. Sopstvena oprema i školovan kadar neophodan su preduslov koji Media.com d.o.o. u celosti ispunjava.

 • BASF Srbija, spot Bellis
 • BASF Srbija, spot Masai
 • BASF Srbija, spot Acrobat
 • DuPont Srbija, spot Coragen
 • DuPont Srbija, spot Tarot
 • KWS Srbija, Reklamni spot
 • KWS Srbija, Reklamni spot
 • Julia Mlin, kompanijski film
 • Eurolog System, kompanijski film

  ... i mnogi drugi ....
 • ı Profil ı Portfolio ı Tim ı Kontakt ı Transfer Folder ı Identifikacija ı

  Copyright © mediacom, Belgrade 2016.
  All rights reserved.